Tomato-cheese toastie

$12.90$13.90 GST

Tomato and plant-based smoked mozzarella cheese.

Menu