Mediterranean toastie

$13.90$14.90 GST

Mediterranean roasted veggies, plant-based smoked mozzarella, and pesto.

Menu